Какъв е размерът на листа ондулин и как да се изчисли необходимото количество покритие, като се имат предвид неговите характеристики
Ондулин - нарича се още европлот. Този модерен вид покривен материал е все по-често срещан
thehousediy.com/
Размер на плочата и монтаж
Азбестоциментовият лист е един от основните покривни материали в продължение на много десетилетия. Произвежда се
thehousediy.com/

Препоръчваме да прочетете:

Стенна декорация с PVC панели