Условия за ползване

Това потребителско споразумение (наричано по-долу Споразумението) установява условията и правилата за използване от интернет потребителите (наричани по-долу Потребители на сайта) на този сайт (където се намирате в момента) и неговите услуги (наричани по-долу сайт).

Лична информация

Предоставяйки доброволно личните си данни, Потребителят на сайта автоматично се съгласява с обработката на личните му данни от администрацията на сайта.

Ако не желаете вашите Лични данни да бъдат обработвани от нас и може да станат публични, моля, не ни ги предоставяйте.

1. Администрацията на сайта при обработката на личните данни на Потребителя на сайта се задължава да предприеме всички мерки за защитата им от неоторизиран достъп.

В същото време е възможно поради определени обстоятелства, като кражба или неоторизиран достъп до материали, личните данни на Потребителя на сайта да станат достъпни за други лица.

Потребителят на сайта се съгласява, че няма да има претенции към администрацията на сайта във връзка с това.

Администрацията не носи отговорност за каквито и да било грешки, пропуски, прекъсвания, изтриване, дефекти, забавяне в обработката или предаването на данни, повреди в комуникационните линии, кражба, унищожаване или неоторизиран достъп до материали, публикувани на Сайта или където и да е другаде.

Администрацията не носи отговорност за технически повреди или други проблеми на телефонни мрежи или услуги, компютърни системи, сървъри или доставчици, компютърно или телефонно оборудване, софтуер, повреди на имейл услуги или скриптове по технически причини.

2. Чрез посочване на личните си данни на Сайта, Потребителят на Сайта доброволно прави въведените лични данни публично достояние, като всеки Друг потребител може да има свободен достъп до тях.

Потребителят се съгласява, че с посещението на Сайта той/законният представител на непълнолетния Потребител потвърждава, че е запознат с условията на това Споразумение, съгласен е и се задължава да ги спазва. Ако Потребителят не е безусловно съгласен с всички условия на това Споразумение, Потребителят се задължава незабавно да спре да използва Сайта и всички негови услуги.

3. В случаите, когато Потребителят на сайта предоставя свои лични данни, Администрацията на сайта може да ги обработва, както следва, освен ако не е посочено друго: съхранява, систематизира, събира, натрупва, изяснява, използва, обезличава, прехвърля тази информация с цел проучване на нуждите на клиентите и подобряват качеството на своите продукти и услуги.

4. Потребителят може по всяко време да прекрати едностранно настоящото Споразумение с потребителя и да оттегли съгласието си за обработка на лични данни от Администрацията, като се свърже с Администрацията на сайта, като използва някой от нейните контакти, публикувани на Сайта.

Когато Потребителят оттегли съгласието си за обработка на личните му данни и/или прекрати Споразумението с потребителя по инициатива на една от страните, личните данни се унищожават от Администрацията в рамките на 30 (Тридесет) дни от датата на оттегляне на съгласието и/. или прекратяване на Договора.

5. Ние събираме и обработваме следните лични данни (в зависимост от функционалността на страниците на сайта): псевдоними, фамилии, собствени имена, телефонни номера, имейл адреси, профили в социални мрежи, домашни адреси или части от тях, аватари и снимки

Препоръчваме да прочетете:

Стенна декорация с PVC панели